SOMES COMMITTEE 2022/23

Ganesh Dhungana

Ganesh Dhungana

President

Subin Manandhar

Subin Manandhar

Vice-President

Amulya Bagale

Amulya Bagale

Event Manager

Pravesh Bhandari

Pravesh Bhandari

Finance Manager

Manjil Sitoula

Manjil Sitoula

Event Manager

Aarogya Shrestha

Aarogya Shrestha

Exhibition Coordinator

Janu Sah

Janu Sah

Exhibition Coordinator

Birat Duwadi

Birat Duwadi

Human Resource Manager

Sameer Timsina

Sameer Timsina

Technical and Social Media Manager

Prabin Poudel

Prabin Poudel

Public Relations Manager

Samiksha Dhakal

Samiksha Dhakal

Marketing Manager

Sanjiv Pahari

Sanjiv Pahari

Asst. Human Resource Manager

Bhawana Pokharel

Bhawana Pokharel

Asst. Human Resource Manager

Bikesh Shrestha

Bikesh Shrestha

Logistics Manager

Sachin Saud

Sachin Saud

Secretary

Riyaj Nepal

Riyaj Nepal

Vice Secretary

Prayash Phuyal

Prayash Phuyal

Asst. Technical Manager